Úradná tabuľa ÚJD SR

759-2022

č. konania: 759-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 02.08.2021

dátum ukončenia konania: 05.05.2022

dátum aktualizácie: 01.06.2022

Prílohy:

759-2022_SpravneKonanie_759-2022_Formulár SpK 759-2022_rev. 05.pdf
759-2022_list_2021_06222_5300.pdf
759-2022_R288_2021_StFr_SmIm.pdf
759-2022_R 349_2021_StFr_SmIm.002.pdf
759-2022_Rozhodnutie_106_2022_R106_2022_StFr_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023