Úradná tabuľa ÚJD SR

751-2024

č. konania: 751-2024

č. rozhodnutia: 3/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 06.12.2022

dátum ukončenia konania: 25.01.2023

dátum aktualizácie: 25.01.2023

Prílohy:

751-2024_SpravneKonanie_751-2024_FoZ SpK0_02_1023_2023(4072_2022)_JAVYS.pdf
751-2024_img-Z12141606.pdf
751-2024_Rozhodnutie_3_2023_R_3_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024