Úradná tabuľa ÚJD SR

750-2024

č. konania: 750-2024

č. rozhodnutia: 4/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 06.12.2022

dátum ukončenia konania: 30.01.2023

dátum aktualizácie: 30.01.2023

Prílohy:

750-2024_SpravneKonanie_750-2024_FoZ SpK0_02_1021_2023(4068_2022)_JAVYS.pdf
750-2024_img-Z12141606.pdf
750-2024_Rozhodnutie_4_2023_R_4_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024