Úradná tabuľa ÚJD SR

745-2024

č. konania: 745-2024

č. rozhodnutia: 156/2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 01.12.2022

dátum ukončenia konania: 23.04.2024

dátum aktualizácie: 25.04.2024

Prílohy:

745-2024_SpravneKonanie_745-2024_SpK_ JE A1_vz 05.pdf
745-2024_Ziadost JAVYS_JE A1_anonymiz.pdf
745-2024_Rozhod c 329.pdf
745-2024_Rozhodnutie_64_2023_JZ A1.002.pdf
745-2024_Rozhodnutie_321_2023.pdf
745-2024_Rozhodnutie_156_2024_Rozhodnutie_156_2024_JE A1.pdf

Aktualizácia: 25.04.2024