Úradná tabuľa ÚJD SR

741-2024

č. konania: 741-2024

č. rozhodnutia: 159/2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 01.12.2022

dátum ukončenia konania: 23.04.2024

dátum aktualizácie: 25.04.2024

Prílohy:

741-2024_SpravneKonanie_741-2024_SpK_ RU RAO_vz 05.pdf
741-2024_Ziadost JAVYS_RU RAO_anonymiz.pdf
741-2024_Rozhod c 332.pdf
741-2024_Rozhodnutie_66_2023_RU RAO.pdf
741-2024_Rozhodnutie_317_2023.pdf
741-2024_Rozhodnutie_159_2024_Rozhodnutie_159_2024_RU RAO.pdf

Aktualizácia: 25.04.2024