Úradná tabuľa ÚJD SR

738-2022

č. konania: 738-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.07.2021

dátum aktualizácie: 01.03.2022

Prílohy:

738-2022_SpravneKonanie_738-2022_Formulár-uplynutie lehoty na doručenie pripomienok 02.03.2022.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022