Úradná tabuľa ÚJD SR

738-2022

č. konania: 738-2022

č. rozhodnutia: 248/2022 P

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.07.2021

dátum ukončenia konania: 09.09.2022

dátum aktualizácie: 09.09.2022

Prílohy:

738-2022_SpravneKonanie_738-2022_Formulár .pdf
738-2022_Rozhodnutie_248_2022 P_rozhodnutie 248-2022 P_anonymizovane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023