Úradná tabuľa ÚJD SR

729-2023

č. konania: 729-2023

č. rozhodnutia: 341/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 09.06.2022

dátum ukončenia konania: 17.01.2023

dátum aktualizácie: 18.01.2023

Prílohy:

729-2023_SpravneKonanie_729-2023_Formulár o zverejnení rev. 04 z 18.1.2023 SpK_ver11jan2022.pdf
729-2023_žiadosť.pdf
729-2023_Rozhodnutie_341_2022_r341_VV_9588_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023