Úradná tabuľa ÚJD SR

728-2023

č. konania: 728-2023

č. rozhodnutia: 326/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 08.06.2022

dátum ukončenia konania: 03.01.2023

dátum aktualizácie: 04.01.2023

Prílohy:

728-2023_SpravneKonanie_728-2023_Formulár o zverejnení SpK rev.04 z 4.1.2023_ver11jan2022.pdf
728-2023_žiadosť.pdf
728-2023_Rozhodnutie_326_2022_R 326_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023