Úradná tabuľa ÚJD SR

716-2024

č. konania: 716-2024

č. rozhodnutia: 42/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 27.10.2022

dátum ukončenia konania: 03.03.2023

dátum aktualizácie: 03.03.2023

Prílohy:

716-2024_SpravneKonanie_716-2024_SpK ÚJD SR 888-2023_rev.5.pdf
716-2024_SpK ÚJD SR 3665-2022 - anonymizovaná žiadosť.pdf
716-2024_Rozhodnutie_42_2023_R_42_2023_KaPe.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024