Úradná tabuľa ÚJD SR

656-2024

č. konania: 656-2024

č. rozhodnutia: 207/2022

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 06.06.2022

dátum ukončenia konania: 16.08.2022

dátum aktualizácie: 18.08.2022

Prílohy:

656-2024_SpravneKonanie_656-2024_FoZ SpK0_02_2492_2022_DMS.pdf
656-2024_UJD SR 2492-2022_An.pdf
656-2024_Rozhodnutie_207_2022_R č. 207_2022 preprava ČJP.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024