Úradná tabuľa ÚJD SR

656-2023

č. konania: 656-2023

č. rozhodnutia: 311/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.11.2022

dátum ukončenia konania: 28.11.2022

dátum aktualizácie: 30.11.2022

Prílohy:

656-2023_SpravneKonanie_656-2023_SPK 1637-2022 formulár 03.pdf
656-2023_SPK 1637_2022 Žiadosť AN.pdf
656-2023_Rozhodnutie_311_2022_Rozhodnutie 311_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023