Úradná tabuľa ÚJD SR

611-2023

č. konania: 611-2023

č. rozhodnutia: 107/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 09.03.2022

dátum ukončenia konania: 05.05.2022

dátum aktualizácie: 09.05.2022

Prílohy:

611-2023_SpravneKonanie_611-2023_Formulár o zverejnení SpK1124 z 10 máj rev 3.pdf
611-2023_List_01940_5310_ŽiadosťAnonymizovana.pdf
611-2023_Rozhodnutie_107_2022_Rozhodnutie 107_2022 anonimizované.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023