Úradná tabuľa ÚJD SR

6-2022

č. konania: 6-2022

č. rozhodnutia: 78/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.12.2021

dátum ukončenia konania: 15.03.2022

dátum aktualizácie: 18.03.2022

Prílohy:

6-2022_SpravneKonanie_6-2022_Formulár o zverejnení Spk_v2Mar.pdf
6-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_044312 UJD.pdf
6-2022_Rozhodnutie_78_2022_R_78_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023