Úradná tabuľa ÚJD SR

5-2022

č. konania: 5-2022

č. rozhodnutia: 41/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 23.12.2021

dátum ukončenia konania: 18.03.2022

dátum aktualizácie: 18.03.2022

Prílohy:

5-2022_SpravneKonanie_5-2022_Zverejnenie ukončenia SpK UJD SR 5-2022rev04.pdf
5-2022_Anonymizovaná žiadosťSE_2021_044686_Mc.pdf
5-2022_Rozhodnutie_41_2022_Anonymizované rozhodnutie 41_2022_ 320_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023