Úradná tabuľa ÚJD SR

48-2024

č. konania: 48-2024

č. rozhodnutia: 215/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 04.01.2024

dátum ukončenia konania: 12.06.2024

dátum aktualizácie: 18.06.2024

Prílohy:

48-2024_SpravneKonanie_48-2024_Formulár o zverejnení SpK 48 rev. 03.pdf
48-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00018_000045_2024_Mc.pdf
48-2024_Rozhodnutie_215_2024_Rozhodnutie 215_2024.pdf

Aktualizácia: 18.06.2024