Úradná tabuľa ÚJD SR

473-2023

č. konania: 473-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 15.03.2021

dátum ukončenia konania: 07.02.2022

dátum aktualizácie: 11.02.2022

Prílohy:

473-2023_SpravneKonanie_473-2023_Zverejňovanie informácií o SpK_608-2022 rev.02 zo dňa 08.02.2022_ukončenie SpK.pdf
473-2023_Anonymizovaná žiadosť k SK 1585-2021.pdf
473-2023_Rozhodnutie_8_2022_R 8_2022 schválenie PZ PK_SK.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023