Úradná tabuľa ÚJD SR

3987-2023

č. konania: 3987-2023

č. rozhodnutia: 441/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 05.12.2023

dátum ukončenia konania: 06.01.2024

dátum aktualizácie: 08.01.2024

Prílohy:

3987-2023_SpravneKonanie_3987-2023_SPK 3987-2023 formulár 03.pdf
3987-2023_SPK 3987-2023 žiadost AN.pdf
3987-2023_Rozhodnutie_441_2023_Rozhodnutie_441_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024