Úradná tabuľa ÚJD SR

3929-2023

č. konania: 3929-2023

č. rozhodnutia: 440/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 28.11.2023

dátum ukončenia konania: 06.01.2024

dátum aktualizácie: 08.01.2024

Prílohy:

3929-2023_SpravneKonanie_3929-2023_SPK 3929-2023 formulár 03.pdf
3929-2023_SPK 3929-2023 žiadosť AN.pdf
3929-2023_Rozhodnutie_440_2023_Rozhodnutie_440_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024