Úradná tabuľa ÚJD SR

3916-2022

č. konania: 3916-2022

č. rozhodnutia: 346/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 24.11.2022

dátum ukončenia konania: 05.01.2023

dátum aktualizácie: 05.01.2023

Prílohy:

3916-2022_SpravneKonanie_3916-2022_Formulár k Spk 3916-2022, rev. 02.pdf
3916-2022_Žiadosť JAVYS anonymizovaná.pdf
3916-2022_Rozhodnutie_346_2022_ROZHODNUTIE č. 346_2022 na zastavenie konania.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023