Úradná tabuľa ÚJD SR

3910-2022

č. konania: 3910-2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 21.11.2022

dátum aktualizácie: 25.11.2022

Prílohy:

3910-2022_SpravneKonanie_3910-2022_FoZ SpK_00_3910_2022_VUJE.pdf
3910-2022_Žiadosť_VUJE_3910_2022.pdf

Aktualizácia: 25.11.2022