Úradná tabuľa ÚJD SR

3910-2022

č. konania: 3910-2022

č. rozhodnutia: 356/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 21.11.2022

dátum ukončenia konania: 23.12.2022

dátum aktualizácie: 02.01.2023

Prílohy:

3910-2022_SpravneKonanie_3910-2022_FoZ SpK_01_3910_2022_VUJE.pdf
3910-2022_Žiadosť_VUJE_3910_2022.pdf
3910-2022_Rozhodnutie_356_2022_Rozh listinné 356-2022(zmena_TVŠZ_ VUJE).pdf

Aktualizácia: 13.11.2023