Úradná tabuľa ÚJD SR

3885-2023

č. konania: 3885-2023

č. rozhodnutia: 432/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 23.11.2023

dátum ukončenia konania: 05.01.2024

dátum aktualizácie: 05.01.2024

Prílohy:

3885-2023_SpravneKonanie_3885-2023_SPK 3885-2023 formulár 03.pdf
3885-2023_SPK 3885-2023 žiadosť AN.pdf
3885-2023_Rozhodnutie_432_2023_Rozhodnutie_432_2023.pdf

Aktualizácia: 05.01.2024