Úradná tabuľa ÚJD SR

3884-2022

č. konania: 3884-2022

č. rozhodnutia: 344/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.11.2022

dátum ukončenia konania: 04.01.2023

dátum aktualizácie: 04.01.2023

Prílohy:

3884-2022_SpravneKonanie_3884-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3884-2022 r.02 .pdf
3884-2022_SE_2022_039096 UJD 16.11.2022.pdf
3884-2022_Rozhodnutie_344_2022_Rozhodnutie_344_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023