Úradná tabuľa ÚJD SR

3830-2023

č. konania: 3830-2023

č. rozhodnutia: 415/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 16.11.2023

dátum ukončenia konania: 23.12.2023

dátum aktualizácie: 02.01.2024

Prílohy:

3830-2023_SpravneKonanie_3830-2023_Formulár o zverejnení SpK_3830-2023_rev.03_2.1.2024_ukončenie konania.pdf
3830-2023_Žiadosť o schválenie OZ 37-2023-RSE-Licencovanie_anonymizovaná.pdf
3830-2023_Rozhodnutie_415_2023_UJD SR 3830-2023_Rozhodnutie_OZ_37-2023-RSE-Licencovanie_415_2023.pdf

Aktualizácia: 02.01.2024