Úradná tabuľa ÚJD SR

3823-2022

č. konania: 3823-2022

č. rozhodnutia: 337/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.11.2022

dátum ukončenia konania: 31.12.2022

dátum aktualizácie: 02.01.2023

Prílohy:

3823-2022_SpravneKonanie_3823-2022_SPK 3823-2022 formulár 03.pdf
3823-2022_SPK 3823-2022_Ziadost AN.pdf
3823-2022_Rozhodnutie_337_2022_Rozhodnutie 337_2022.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023