Úradná tabuľa ÚJD SR

3823-2022

č. konania: 3823-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.11.2022

dátum aktualizácie: 16.11.2022

Prílohy:

3823-2022_SpravneKonanie_3823-2022_SPK 3823-2022 formulár 00.pdf
3823-2022_SPK 3823_2022_L_8720_2022_upovedomenie.pdf
3823-2022_SPK 3823-2022_Ziadost AN.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022