Úradná tabuľa ÚJD SR

3799-2023

č. konania: 3799-2023

č. rozhodnutia: 416/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 10.11.2023

dátum ukončenia konania: 13.12.2023

dátum aktualizácie: 21.12.2023

Prílohy:

3799-2023_SpravneKonanie_3799-2023_Formulár SpK 3799-2023_rev.01.pdf
3799-2023_List SE_00082_014058_2023 - Žiadosť anonym.pdf
3799-2023_Rozhodnutie_416_2023_Rozhodnutie 416_2023.pdf

Aktualizácia: 21.12.2023