Úradná tabuľa ÚJD SR

3796-2023

č. konania: 3796-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.11.2023

dátum aktualizácie: 22.11.2023

Prílohy:

3796-2023_SpravneKonanie_3796-2023_Formulár o zverejnení SpK 3796.pdf
3796-2023_Upovedomenie o návrhu rozhodnutia SpK 3796.pdf
3796-2023_Návrh rozhodnutia SpK 3796.pdf
3796-2023_Anonym SE-00082-013825-2023.pdf

Aktualizácia: 22.11.2023