Úradná tabuľa ÚJD SR

3796-2023

č. konania: 3796-2023

č. rozhodnutia: 413/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.11.2023

dátum ukončenia konania: 22.12.2023

dátum aktualizácie: 02.01.2024

Prílohy:

3796-2023_SpravneKonanie_3796-2023_Formulár o zverejnení SpK 3796.pdf
3796-2023_Anonym SE-00082-013825-2023.pdf
3796-2023_Rozhodnutie_413_2023_Rozhodnutie_413_2023.pdf

Aktualizácia: 02.01.2024