Úradná tabuľa ÚJD SR

3760-2023

č. konania: 3760-2023

č. rozhodnutia: 396/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.11.2023

dátum aktualizácie: 28.11.2023

Prílohy:

3760-2023_SpravneKonanie_3760-2023_SPK 3760-2023 formulár 02.pdf
3760-2023_SPK 3760-2023 žiadosť AN.pdf
3760-2023_Rozhodnutie_396_2023_Rozhodnutie_396_2023.pdf

Aktualizácia: 28.11.2023