Úradná tabuľa ÚJD SR

3739-2022

č. konania: 3739-2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 07.11.2022

dátum aktualizácie: 18.11.2022

Prílohy:

3739-2022_SpravneKonanie_3739-2022_FoZ SpK_00_3739_2022_SE.pdf
3739-2022_Žiadosť_SE_3739_2022.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022