Úradná tabuľa ÚJD SR

3739-2022

č. konania: 3739-2022

č. rozhodnutia: 319/2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 07.11.2022

dátum ukončenia konania: 20.12.2022

dátum aktualizácie: 22.12.2022

Prílohy:

3739-2022_SpravneKonanie_3739-2022_FoZ SpK_01_3739_2022_SE.pdf
3739-2022_Žiadosť_SE_3739_2022.pdf
3739-2022_Rozhodnutie_319_2022_Rozhodnutie_9006_319_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023