Úradná tabuľa ÚJD SR

3733-2022

č. konania: 3733-2022

č. rozhodnutia: 320/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 07.11.2022

dátum ukončenia konania: 15.12.2022

dátum aktualizácie: 15.12.2022

Prílohy:

3733-2022_SpravneKonanie_3733-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3733-2022 r.02 .pdf
3733-2022_SE_2022_037559 UJD 04.11.2022.pdf
3733-2022_Rozhodnutie_320_2022_Rozhodnutie 320_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023