Úradná tabuľa ÚJD SR

3712-2023

č. konania: 3712-2023

č. rozhodnutia: 376/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 31.10.2023

dátum ukončenia konania: 21.11.2023

dátum aktualizácie: 27.11.2023

Prílohy:

3712-2023_SpravneKonanie_3712-2023_Zverejnenie SpK 3712_2023 rev03.pdf
3712-2023_SE_01470_013286_2023_Ga žiadosť EMO.pdf
3712-2023_2023_9081 Upovedomenie o začati SpK 3712_2023_an.002.pdf
3712-2023_SE_01470_014103_2023_AA späťvzatie_an.002.pdf
3712-2023_Rozhodnutie_376_2023_R 376.pdf

Aktualizácia: 27.11.2023