Úradná tabuľa ÚJD SR

3708-2023

č. konania: 3708-2023

č. rozhodnutia: 390/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.11.2023

dátum ukončenia konania: 14.12.2023

dátum aktualizácie: 15.12.2023

Prílohy:

3708-2023_SpravneKonanie_3708-2023_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 3708-2023_akt. 02 zo dňa 15. 12. 2023.pdf
3708-2023_UJD SR 3708-2023, žaidosť, MO34_A.pdf
3708-2023_Rozhodnutie_390_2023_UJD SR 3708-2023 Rozhodnutie, EMO34.pdf

Aktualizácia: 15.12.2023