Úradná tabuľa ÚJD SR

3703-2022

č. konania: 3703-2022

č. rozhodnutia: 313/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.11.2022

dátum ukončenia konania: 09.12.2022

dátum aktualizácie: 12.12.2022

Prílohy:

3703-2022_SpravneKonanie_3703-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3703-2022 r.02 .pdf
3703-2022_SE_2022_036808 UJD 31.10.2022.pdf
3703-2022_Rozhodnutie_313_2022_Rozhodnutie 313_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023