Úradná tabuľa ÚJD SR

3702-2022

č. konania: 3702-2022

č. rozhodnutia: 307/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.11.2022

dátum ukončenia konania: 08.12.2022

dátum aktualizácie: 08.12.2022

Prílohy:

3702-2022_SpravneKonanie_3702-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3702-2022 r.02 .pdf
3702-2022_SE_2022_036959 UJD 31.10.2022.pdf
3702-2022_Rozhodnutie_307_2022_Rozhodnutie 307_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023