Úradná tabuľa ÚJD SR

3690-2023

č. konania: 3690-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 25.10.2023

dátum aktualizácie: 20.11.2023

Prílohy:

3690-2023_SpravneKonanie_3690-2023_FoZ SpK_00_3690_2023_SE.pdf
3690-2023_Žiadosť_SE_3690_2023.pdf

Aktualizácia: 20.11.2023