Úradná tabuľa ÚJD SR

3690-2023

č. konania: 3690-2023

č. rozhodnutia: 425/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 25.10.2023

dátum ukončenia konania: 04.01.2024

dátum aktualizácie: 04.01.2024

Prílohy:

3690-2023_SpravneKonanie_3690-2023_FoZ SpK_01_3690_2023_SE.pdf
3690-2023_Žiadosť_SE_3690_2023.pdf
3690-2023_Rozhodnutie_425_2023_LR_425_2023.pdf

Aktualizácia: 04.01.2024