Úradná tabuľa ÚJD SR

3671-2022

č. konania: 3671-2022

č. rozhodnutia: 240/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.10.2022

dátum ukončenia konania: 17.12.2022

dátum aktualizácie: 21.12.2022

Prílohy:

3671-2022_SpravneKonanie_3671-2022_FoZ SpK_01_3671_2022_SE.pdf
3671-2022_Žiadosť_SE_3671_2022.pdf
3671-2022_Rozhodnutie_240_2022_Rozhodnutie_6270_240_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023