Úradná tabuľa ÚJD SR

3671-2022

č. konania: 3671-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.10.2022

dátum aktualizácie: 04.11.2022

Prílohy:

3671-2022_SpravneKonanie_3671-2022_FoZ SpK_00_3671_2022_SE.pdf
3671-2022_Žiadosť_SE_3671_2022.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022