Úradná tabuľa ÚJD SR

3651-2023

č. konania: 3651-2023

č. rozhodnutia: 363/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 25.10.2023

dátum ukončenia konania: 01.12.2023

dátum aktualizácie: 05.12.2023

Prílohy:

3651-2023_SpravneKonanie_3651-2023_Zverejňovanie informácií o SpK 3651-2023,rev.02, 05.12.2023.pdf
3651-2023_Anonymizovaná žiadosť k SpK_3651_2023.pdf
3651-2023_Rozhodnutie_363_2023_Rozhodnutie č. 363_2023.pdf

Aktualizácia: 05.12.2023