Úradná tabuľa ÚJD SR

3646-2022

č. konania: 3646-2022

č. rozhodnutia: 304/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 27.10.2022

dátum ukončenia konania: 07.12.2022

dátum aktualizácie: 15.12.2022

Prílohy:

3646-2022_SpravneKonanie_3646-2022_FoZ SpK_01_3646_2022_VUJE.pdf
3646-2022_Žiadosť_VUJE_3646_2022.pdf
3646-2022_Rozhodnutie_304_2022_Rozhodnutie_8767_304_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023