Úradná tabuľa ÚJD SR

3646-2022

č. konania: 3646-2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 27.10.2022

dátum aktualizácie: 04.11.2022

Prílohy:

3646-2022_SpravneKonanie_3646-2022_FoZ SpK_00_3646_2022_VUJE.pdf
3646-2022_Žiadosť_VUJE_3646_2022.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022