Úradná tabuľa ÚJD SR

3645-2023

č. konania: 3645-2023

č. rozhodnutia: 387/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.10.2023

dátum ukončenia konania: 12.12.2023

dátum aktualizácie: 14.12.2023

Prílohy:

3645-2023_SpravneKonanie_3645-2023_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 3645-2023_akt. 02 zo dňa 14.12.2023.pdf
3645-2023_UJD SR 3645_2023, žiadosť, EMO.pdf
3645-2023_Rozhodnutie_387_2023_UJD SR 3645-2023, Rozhodnutie, EMO34.pdf

Aktualizácia: 14.12.2023