Úradná tabuľa ÚJD SR

3630-2023

č. konania: 3630-2023

č. rozhodnutia: 422/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.10.2023

dátum ukončenia konania: 30.12.2023

dátum aktualizácie: 03.01.2024

Prílohy:

3630-2023_SpravneKonanie_3630-2023_FoZ SpK_01_3630_2023_SE.pdf
3630-2023_Žiadosť_SE_3630_2023.pdf
3630-2023_Rozhodnutie_422_2023_Rozhodnutie_422_2023.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024