Úradná tabuľa ÚJD SR

3630-2023

č. konania: 3630-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.10.2023

dátum aktualizácie: 25.10.2023

Prílohy:

3630-2023_SpravneKonanie_3630-2023_FoZ SpK_00_3630_2023_SE.pdf
3630-2023_Žiadosť_SE_3630_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023