Úradná tabuľa ÚJD SR

3621-2022

č. konania: 3621-2022

č. rozhodnutia: 301/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 26.10.2022

dátum aktualizácie: 21.11.2022

Prílohy:

3621-2022_SpravneKonanie_3621-2022_SPK 3621-2022 formulár 02.pdf
3621-2022_SPK 3621_2022_žiadosť AN.pdf
3621-2022_Rozhodnutie_301_2022_Rozhodnutie 301_2022.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022