Úradná tabuľa ÚJD SR

3617-2023

č. konania: 3617-2023

č. rozhodnutia: 368/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.10.2023

dátum ukončenia konania: 25.11.2023

dátum aktualizácie: 28.11.2023

Prílohy:

3617-2023_SpravneKonanie_3617-2023_(3) Formulár o zverejnení SpK 3617_rev.03.pdf
3617-2023_(1.2) SE_00082_010270_2023_UJD_19.10.2023_ANONYM.pdf
3617-2023_Rozhodnutie_368_2023_Rozhodnutie_368_2023_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 28.11.2023