Úradná tabuľa ÚJD SR

3611-2022

č. konania: 3611-2022

č. rozhodnutia: 292/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.10.2022

dátum ukončenia konania: 24.11.2022

dátum aktualizácie: 28.11.2022

Prílohy:

3611-2022_SpravneKonanie_3611-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3611-2022 r.02 .pdf
3611-2022_SE_2022_035998 UJD 20.10.2022.pdf
3611-2022_Rozhodnutie_292_2022_R292_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023