Úradná tabuľa ÚJD SR

3570-2023

č. konania: 3570-2023

č. rozhodnutia: 364/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 16.10.2023

dátum ukončenia konania: 24.11.2023

dátum aktualizácie: 24.11.2023

Prílohy:

3570-2023_SpravneKonanie_3570-2023_SPK 3570-2023 formulár 03.pdf
3570-2023_SPK 3570-2023 žiadosť AN.pdf
3570-2023_Rozhodnutie_364_2023_Rozhodnutie_364_2023.pdf

Aktualizácia: 24.11.2023