Úradná tabuľa ÚJD SR

3554-2023

č. konania: 3554-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 11.10.2023

dátum aktualizácie: 25.10.2023

Prílohy:

3554-2023_SpravneKonanie_3554-2023_FoZ SpK_00_3554_2023_VUJE.pdf
3554-2023_Žiadosť_VUJE_3554_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023