Úradná tabuľa ÚJD SR

3553-2023

č. konania: 3553-2023

č. rozhodnutia: 405/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 11.10.2023

dátum ukončenia konania: 18.12.2023

dátum aktualizácie: 03.01.2024

Prílohy:

3553-2023_SpravneKonanie_3553-2023_FoZ SpK_01_3553_2023_VUJE.pdf
3553-2023_Žiadosť_VUJE_3553_2023.pdf
3553-2023_Rozhodnutie_405_2023_Rozhodnutie_405_2023.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024