Úradná tabuľa ÚJD SR

3552-2023

č. konania: 3552-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 11.10.2023

dátum aktualizácie: 25.10.2023

Prílohy:

3552-2023_SpravneKonanie_3552-2023_FoZ SpK_00_3552_2023_VUJE.pdf
3552-2023_Žiadosť_VUJE_3552_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023