Úradná tabuľa ÚJD SR

3530-2023

č. konania: 3530-2023

č. rozhodnutia: 414/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.10.2023

dátum ukončenia konania: 23.12.2023

dátum aktualizácie: 28.12.2023

Prílohy:

3530-2023_SpravneKonanie_3530-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 3530_2023rev03.pdf
3530-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_012514_2023 UJD 11.10.2023.pdf
3530-2023_Rozhodnutie_414_2023_Rozhodnutie_414_2023.pdf

Aktualizácia: 28.12.2023