Úradná tabuľa ÚJD SR

3529-2023

č. konania: 3529-2023

č. rozhodnutia: 355/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.10.2023

dátum ukončenia konania: 16.11.2023

dátum aktualizácie: 28.11.2023

Prílohy:

3529-2023_SpravneKonanie_3529-2023_(3.3) Formulár o zverejnení SpK 3529_2023__rev.03.pdf
3529-2023_(1) SE_00082_011991_2023_UJD_11.10.2023_ANONYM.pdf
3529-2023_Rozhodnutie_355_2023_Rozhodnutie_355_2023_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 28.11.2023