Úradná tabuľa ÚJD SR

3527-2023

č. konania: 3527-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 04.10.2023

dátum aktualizácie: 16.10.2023

Prílohy:

3527-2023_SpravneKonanie_3527-2023_Spk ÚJD SR 3527-2023_rev00.pdf
3527-2023_SE_00082_012148_2023_V.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023