Úradná tabuľa ÚJD SR

3527-2023

č. konania: 3527-2023

č. rozhodnutia: 420/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 04.10.2023

dátum ukončenia konania: 28.12.2023

dátum aktualizácie: 04.01.2024

Prílohy:

3527-2023_SpravneKonanie_3527-2023_Spk ÚJD SR 3527-2023_rev02.pdf
3527-2023_SE_00082_012148_2023_V.pdf
3527-2023_Rozhodnutie_420_2023_Rozhodnutie_420_2023.pdf

Aktualizácia: 04.01.2024