Úradná tabuľa ÚJD SR

3507-2023

č. konania: 3507-2023

č. rozhodnutia: 348/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.10.2023

dátum ukončenia konania: 14.11.2023

dátum aktualizácie: 15.11.2023

Prílohy:

3507-2023_SpravneKonanie_3507-2023_(3) Formulár o zverejnení SpK 3507_rev.03.pdf
3507-2023_(1.1) Žiadosť k SpK 3507_2023_Anonym.pdf
3507-2023_Rozhodnutie_348_2023_Rozhodnutie_348_2023.pdf

Aktualizácia: 15.11.2023